Txt2SQL
DB model :

Data to import :
Txt2SQL V1.0, Developper: P. Baillehache, Manual, 2017